​​​​​Lời chào của Tổng Lãnh sự

Xin chào Quý vị đến với Trang thông tin điện tử của Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mumbai, Cộng hòa Ấn Độ.

Việt Nam và Ấn độ là hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawarhalal Nerhu cùng các thế hệ lãnh đạo sau này của hai nước chăm lo phát triển.

Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 07/01/1972, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã được thành lập vào năm 1993, với khu vực lãnh sự hiện bao gồm toàn bộ Bang Maharashtra.

Tổng Lãnh sự quán tại Mumbai thực hiện chức năng lãnh sự theo quy định của luật pháp quốc tế và thỏa thuận giữa hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mumbai với các địa phương của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch… cũng như bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo hộ công dân ta tại địa bàn, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Trang thông tin điện tử này giúp Quý vị có thêm thông tin cập nhật về đất nước, con người Việt Nam, về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, cũng như những hướng dẫn cần thiết để đi du lịch, học tập, làm ăn kinh doanh… tại Việt Nam.

Chúng tôi thành thực hoan nghênh bất kỳ đóng góp và gợi ý nào của các quí vị để trang thông tin điện tử này ngày càng bổ ích hơn.

Xin gửi tới Quý vị lời chúc và lời chào trân trọng nhất./.

Hoàng Tùng

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai


Tiểu sử Tổng Lãnh sự
​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​