​​​

Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ
Địa chỉ : Phòng 805, Tầng 8, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, Central Avenue, Powai 400076, Ấn Độ
Điện thoại : +91 22 2570 2033;   Fax: +91 22 2570 2034
Email : tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
Website: http://vnconsulate-mumbai.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​