TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI MUMBAI


Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ


Địa chỉ : Phòng 805, Tầng 8, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, Central Avenue, Powai 400076, Ấn Độ
Điện thoại : +91 22 2570 2033;   Fax: +91 22 2570 2034
Email : tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
Website : http://vnconsulate-mumbai.mofa.gov.vn

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Ông Trần Xuân Thủy   - Tổng lãnh sự.
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền- Lãnh sự.

3. Bà Vũ Thị Tâm -  Lãnh sự.

 
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​