TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI MUMBAI


Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mumbai, Cộng hòa Ấn Độ


Địa chỉ : Unit 805, Tầng 8, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, Central Avenue, Powai 400076, Ấn Độ
Điện thoại : +91 22 2570 2033;   Fax: +91 22 2570 2034
Email : tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
Website : http://vnconsulate-mumbai.mofa.gov.vn

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Ông Hoàng Tùng   - Tổng L​ãnh sự.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Lãnh sự.

3. Ông Dương Đức Anh -  Tùy viên Lãnh sự.

 
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​